View Plus New

The most advanced smart air quality tech on the market. Keep your family safe from the effects of allergens, pollution, wildfire smoke, viruses and more.
Free shipping
45-day money back guarantee
Free returns

Choose the monitor that works for you

Sensorer
Price

Hva vi måler

Radon
VOC
CO2
Luftfuktighet
Temperatur
Lufttrykk
Muggrisiko
Totale flyktige organiske forbindelser (TVOC) er den totale mengden giftstoffer og kjemikalier som slippes ut i luften. De kan forårsake helsevirkninger på kort eller lang sikt, alt fra mindre øye-, nese- og halsirritasjoner til lever- og nyreskader. Disse gassene kommer fra dagligdagse gjenstander i hjemmene våre, som rengjøringsmidler og løsemidler, møbler og voks. Gassene akkumuleres og forurenser luften vi puster inn.
Temperaturen innendørs kan påvirke prestasjoner, humør og komfort. Individuelle søvnmønstre påvirkes også av temperaturen innendørs.
Høye nivåer av karbondioksid kan føre til tretthet, utmattelse, dårlig beslutningstaking og høyt fravær. CO2 er naturlig og ufarlig i små mengder, men den kan det lett stige til kritiske nivåer innendørs dersom ventilasjonen er dårlig.
Hye niver av karbondioksid kan fre til tretthet, utmattelse, drlig beslutningstaking og hyt fravr. CO2 er naturlig og ufarlig i sm mengder, men den kan det lett stige til kritiske niver innendrs dersom ventilasjonen er drlig.
Atmosfærisk trykk er trykket som avgis fra atmosfæren til enhver tid. Det er også kjent som “luftens vekt”, og forandrer seg avhengig av høyde over havet og værforhold. Det kan også forårsake hodepine.
For mye eller for lite luftfuktighet kan påvirke allergi og forkjølelses- eller influensasymptomer. Når nivåene av luftfuktighet er for høye, kan det oppstå mugg og råte. Lav luftfuktighet forårsaker statisk elektrisitet, tørr hud og tørt hår, og økt mottakelighet for forkjølelse og luftveissykdom.
Forebygging av mugg hjelper med astma, allergier, søvn og generell helse. Men når du kan se mugg er det for sent. Med muggrisikoindikator kan du iverksette handlinger for å forebygge mugg før det dannes og sørge for at både familien og eiendelene dine er trygge.
Airthings House VOCs
Airthings House Temp
Airthings House Radon
Airthings House Co2
Airthings House Pressure
Airthings House Humidity
Airthings House Mold

Explore the Wave family

Free mobile app

The Airthings Wave App brings your air quality and radon data to your fingertips. It is simple to set up, easy to use and allows for full visibility into your short- and long-term indoor air quality levels across single or multiple monitors.

Easily switch your display between metric or US units.

Requires iOS 10 or higher and Bluetooth 4.2 or later. Compatible with iPhone 5 and above, iPad 4 and above, iPad Mini 2 and above and any iPad Pro model.

Air quality monitoring, redefined

The Airthings Hub enables 24/7 monitoring of your air quality data from anywhere in the world by bringing Airthings connected devices online- delivering invaluable peace-of-mind about the health and safety of your family and household.

What our customers think

The perks of shopping airthings.com

Free shipping
45-day money back guarantee
Free returns

We are here to help you: read our FAQ

What are the differences between Wave, Wave Plus, Wave Mini?
All these products are battery-driven, they all connect to the Airthings app and they can all be used with an Airthings Hub to bring your data online 24/7. Their main difference is what they can measure.

  • Wave Plus can measure Radon, CO2, TVOC, Humidity, Temperature, Pressure.
  • Wave Mini can measure Mold Risk, TVOCs, Humidity, Temperature.
  • Wave can measure Radon, Humidity, Temperature.
If I buy today, when will I receive my device?
98%+ of our orders are cleared within one business day. And for orders coming through in the morning, we usually ship the same day. On average, our delivery time is 2-5 business days.
What if I change my mind and want to return my Airthings device?
Not a problem. We are sad to see you go, but we are happy to assist! When buying on airthings.com, you enjoy a 45-day money-back guarantee and free return of your Airthings device. Get in touch with our Customer Success Team at support@airthings.com and they will help you right away.
What payment methods do you accept?
We accept all the major credit cards in the world, like VISA and Mastercard. We also accept the most common mobile wallets, like Apple Pay and Google Pay. Local payment methods are also available for some of our European websites.